Kraftakademin AB uppdaterar Störningshandboken för BWR!

Störningshandboken för BWR

Kraftakademin har fått det stora förtroendet att uppdatera Störningshandboken för BWR av SSM och de svenska kärnkraftverken. Projektet kommer att pågå under nästan två år och slutprodukten ska presenteras före sommaren 2016. 

Nyheter i den reviderad upplagan är bland annat ett kompletterande utbildningspaket och en utökad beskrivning av långsiktiga konsekvenser efter extrema yttre händelser, typ tsunamin i Fukushima.  

Filosofi

Helhetstänkande och sammanhang är ledord för Kraftakademin, allt enligt den berömda Baldersviksmodellen!